EU granty 2016 - 2021

 

Rok 2019-2021

Po úspěšném rozšíření výroby o bramborové noky a ravioli, jsme se pustili do dalšího projektu.

„Projekt č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011824 s názvem ROZVOJ VÝROBY ČERSTVÝCH TĚSTOVIN Pasta Fidli “

Cílem tohoto projektu bylo:

1) osobnostní rozvoj stávajících zaměstnanců CS, kdy formou školení získají profesní dovednosti v gastro oboru a zlepší se jejich počítačové dovednosti;

2) rozšíření výroby až o 11 druhů pest;

3) zvýšení kapacity výroby těstovin.

Tento rozvoj aktivit nám umožní zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

Rok 2017-2019

„Projekty č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000212 a č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005768 s názvem ROZŠÍŘENÍ VÝROBNY ČERSTVÝCH TĚSTOVIN jsou spolufinancovány Evropskou unií“

Cílem tohoto projektu bylo:

1) Rozšířit výrobu a prodej o plněné těstoviny a noky
V rámci projektu bude zakoupen nový stroj na plněné těstoviny a bramborové noky včetně
nezbytného vybavení na jejich výrobu. 
2) Vytvořit 3 nová pracovní místa pro znevýhodněné občany a osoby sociálně vyloučené nebo
ohrožené sociálním vyloučením
Díky rozšíření výroby budou vytvořena celkem 3 pracovní místa pro osoby z cílové skupiny zdravotně postižených. Pro práci
na nově zakoupených strojích bude navýšen počet zaměstnanců o jeden pracovní úvazek - 2 osoby na
poloviční úvazek ze skupiny osob se zdravotním postižením. Důvodem rozdělení úvazku je
individuální potřeba jednotlivých osob. Na pozici řidiče bude zaměstnána osoba z CS na plný úvazek
3) Rozšířit působnost po celé ČR
Díky projektu podnik nakoupí chladící automobil a najme osobu na pozici řidiče(z CS). Nový
automobil zajistí rozvoz zákazníkům po celé České republice.
4) Vytvořit úspěšný sociální podnik Pasta Fidli s.r.o. s obratem 8.mil Kč
V rámci rozšíření výroby a prodeje bude navýšena průměrná objednávka z 1200 Kč na 1680 Kč, tzn. o
40%. Předpokladem je, že 70% stávajících zákazníků bude nový sortiment odebírat.
5) Snížit náklady za administrativu podniku
V rámci projektu bude zakoupen kartový systém docházky a evidence jízd tzv. GPS. Díky tomu se
bude vedení podniku více soustředit na obchodní příležitosti a na individuální práci s cílovou
skupinou.
6) Rozvíjet podpůrné a integrační prostředí podniku
Prostředí kde mohou zaměstnanci seberealizovat a naplňovat své potřeby sociálního a pracovního
charakteru. Využívat psychosociální podpory z řad vedení a pečovat o kontinuální rozvoj
zaměstnanců.
7) Rozšířit stabilní zákaznickou skupinu z řad gastro segmentu

Těstoviny Pasta Fidli

CHCETE VĚDĚT, CO NOVÉHO NABÍZÍME?
Zadejte email, na který můžeme informace pravidelně zasílat.


 

PŘEHLED SORTIMENTU A CENÍK

ceník pro spotřebitele