EU projekty 2012 - 2017

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


V období od 1.5.2015 do 30.4.2016 bylo u zaměstnavatele Pasta Fidli, s.r.o.  IČO: 24267406 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 75 383,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.
 

Těstoviny Pasta Fidli

CHCETE VĚDĚT, CO NOVÉHO NABÍZÍME?
Zadejte email, na který můžeme informace pravidelně zasílat.


 

PŘEHLED SORTIMENTU A CENÍK

ceník pro spotřebitele