Principy soc. podnikání

Preambule

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.


Definice sociálního podniku

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

 

 

PRINCIPY

SOCIÁLNÍHO PODNIKU

 

 

1. Sociální

prospěch

 

2. Ekonomický

prospěch

 

3. Environmentální

a místní prospěch

 

CHARAKTERISTIKY

 

(jsou v souladu s evropským pojetím sociálního podniku.

Sociální podnik je má splňovat nebo k nim směřovat.)

 

 

 

Podtrženo = vyžadováno.

 

 

 • Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině  (znevýhodněných) lidí
 • Participace zaměstnanců a členů na strategickém směrování podniku
 • Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů

 

 

 

 • Vykonávání soustavné ekonomické aktivity
 • Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
 • Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech a jeho dynamika
 • Schopnost zvládat ekonomická rizika
 • Trend směrem k placené práci

 • Přednostní uspokojování potřeb místní komunity
 • Využívání přednostně místních zdrojů
 • Uspokojování přednostně místní poptávky
 • Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.
 •  Spolupráce sociálního podniku s důležitými místními aktéry
 • Inovativní přístupy a řešení                                                                                                                                                    

Schváleno vedoucími pracovních skupin TESSEA 8. 5. 2011

Zdroj: P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. www.p-p-p.cz 

Těstoviny Pasta Fidli

CHCETE VĚDĚT, CO NOVÉHO NABÍZÍME?
Zadejte email, na který můžeme informace pravidelně zasílat.


 

PŘEHLED SORTIMENTU A CENÍK

ceník pro spotřebitele